Общи условия:

Заявка

Заявката за превод се дава в писмен вид по e-mail, факс или в офиса на “Джезабел” на бул. “Ал. Стамболийски” № 26 или на бул. “Христо Ботев” № 21. В заявката се уточнява следната информация: Език, на който се извършва преводът; договорена цена; терминологична област на текста за превод; срок на изпълнение; начин на подаване на поръчката и вид на изходния материал; начин на доставяне на поръчката и вид на готовия материал; предназначение на превода, изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали / лице за консултации от страна на клиента (задължително условие при устни преводи); начин на изписване на имена на лица и фирми; разчитане на съкращения в текста; избрана категория превод.

Получаване на поръчки

При изпълнение на поръчка по e-mail “Джезабел” уведомява клиента изрично за завършване на поръчката, а клиентът потвърждава писмено получаването на изпълнената поръчка. Поръчките, заявени в офиса на Джезабел, се получават на посочената дата, срещу представяне на заявката, издадена от Джезабел на клиента. Представянето на заявката е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка. При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки се правят на място, при получаване на поръчката.

Изчисляване на цената

Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници от изходния материал не могат да бъдат основа за изчисляване на цената.

Срокове

Напълно съзнаваме, какви неблагоприятни последици може да има един доставен със закъснение документ или превод. Когато сме се ангажирали с краен срок, ние правим абсолютно всичко възможно и го спазваме. Ако случайно изникнат някакви непредвидени обстоятелства, ние своевременно ще Ви потърсим, за да обсъдим най-добрия за Вас вариант.

Рекламации

Рекламация се приема в случай, че има писмена заявка, съдържаща горната информация. Рекламацията се прави писмено, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от консултант и за сметка на Джезабел. Ако клиентът не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от независим експерт. В този случай се прави намаление от цената, в съответствие с преценката на независимия експерт. Рекламации се приемат до 7 дни след предаване на изпълнената поръчка. Рекламации при поръчки, съдържащи легализация, се правят при получаване на поръчката.