лотария “ЗЕЛЕНА КАРТА”


50,000 души и техните семейства ще получат право да живеят и работят в САЩ.


 • Официална програма на Американското правителство, одобрена от Конгреса

 • Вашият шанс да живеете и работите в САЩ.

 • Лесна онлайн регистрация и помощ във всеки един етап от регистрацията

 • Двоен шанс за спечелване на зелена карта за семейни двойки


Единствено "Зелената карта" Ви дава  право да работите постоянно и да живеете легално в САЩ. Тя позволява да влизате и да напускате страната свободно. Съпрузите и децата (на възраст под 21 години) на кандидата автоматично получават "Зелена карта". След това те биха могли да работят на много добре платени работни длъжности, което е възможно в САЩ. Притежателите на "Зелена карта" също така получават право на образование, здравеопазване и всички останали права, както и американските граждани. Те могат да спонсорират свои роднини, в случай, че също участвуват в Лотария “Зелена карта”. "Зелената карта" не се отразява на гражданството по рождение и ако получателят й желае, може да кандидатства за американско гражданство по-късно (5 години).


През изминалите години кандидатстването се осъществяваше с писма. Проблемът бе, че тогава се получаваше пренатоварване на пощите. Поредица от кореспондецията често се губеше или изчезваше незнайно къде и защо. Нямаше абсолютна сигурност, че писмото Ви ще пристигне по местоназначение в рамките на определения месец, като се има предвид и че трябваше да се изпраща само с обикновена поща и пътуваше от 2 до3 седмици.


От 2003 г.(DV2005) настъпиха изменения в процедурите за подаване на заявления за Зелена карта! Заявленията за Зелена карта се подават само по електронен път. Грешки в попълването на формулярите или в дигиталните изображения водят до дсквалифициране!


Във връзка с това ние Ви предлагаме:

Подаване по електронен път на Вашите заявления, според новите изисквания на Държавния Департамент на САЩ за Лотарията Зелена Карта, в установения срок.

100% гаранция, че вашето заявление за зелена карта е подадено успешно, е електронното потвърждение от сървърите на Държавния Департамент, което ще ви предоставим веднага в електронен вид или (при желание) във вид на разпечатка.


1-ви кръг

2-ри кръг

 10,00 лв.(1 заявление)

 24,00 лв.(1 комплект формуляри – основен кандидат)

 19,00 лв.(семейство: 2 заявления)

16,00 лв.(семейство: формуляри за всеки член)

 

Ако не можете да дойдете в офисите ни, или живеете извън София, можете да преведете съответната сума по банкова сметка с платежно нареждане или с пощенски запис и да изпратите с препоръчана поща на адреса на офиса ни Вашите снимки, личните си данни и ксерокопие от вносната бележка за платена такса.


За тези, които пожелаят можем да подготвим професионално и перфектно документите, необходими за интервюто в Американското консулство, както и да предоставим всякаква информация, от която биха могли да се нуждаят в процеса на обработване на тяхната кандидатура.


ВАЖНО!


Участието в лотарията "Зелена карта" е безплатно. Фирма Джезабел не е свързана по никакъв начин с правителството на САЩ, тъй като последното не наема външни консултанти или частни фирми за целите на тази програма и не е оторизирало нито една фирма или организация за извършване на дейности, свързани с лотарията "Зелена карта". Използването на външен посредник или помощник за подготовката на електронния формуляр за участие е лично решение на кандидата. Участието на всеки кандидат самостоятелно и безплатно или използването на платени услуги на фирма е въпрос на ваш личен и свободен избор. Таксата, която заплащате на Джезабел не е за участие в лотарията "Зелена карта", а за обработка и подаване на вашите данни. Заплатената от вас такса не ви гарантира задължително спечелване на лотарията, нито ви дава предимство пред другите успешно регистрирани участници.


Електронният формуляр за участие, който отговаря на всички посочени по-горе изисквания и е изпратен лично от кандидата, има еднаква вероятност да бъде изтеглен от компютъра в Консулския център в Кентъки, както и електронния формуляр, изпратен от платен посредник, който попълва данните на кандидата. Всички електронни формуляри от даден географски регион, получени по време на регистрационния период, имат еднакъв шанс да бъдат изтеглени. Ако обаче се получи повече от един електронен формуляр за участие за отделен кандидат, това ще доведе до дисквалификация на всички формуляри за него, независимо кой ги е изпратил.


Какво Ви е необходимо за участие в Лотария “Зелена карта”?


1. 1 бр. цветна снимка: размер 2 инча на 2 инча (50 на 50 мм) (за семейства: задължително снимка на всеки член от семейството, включително на всичките ви неженени деца под 21 г., включително и на тези от ПРЕДИШНИ бракове, ако имате такива). Снимките за зелена карта трябва да са от последните 6 месеца.

 

 1. Лични данни:

 1. Трите имена. Първо се пише фамилното име, след това първото и бащиното име.

 1. Дата на раждане: ден, месец, година.

 1. Пол: Male/Female (мъжки или женски).

 1. Място на раждане: Град/село.

 1. Страна на раждане: Трябва да се посочи сегашното име на страната, в която кандидатът е роден.

 1. Снимка на кандидата. Вижте горе за повече информация за изискванията за снимката.

 1. Пощенски адрес: град/село, област, пощенски код, държава.

 1. Телефон: (по желание).

 1. И-мейл адрес: (по желание).

 1. Родна страна на кандидата, ако е различна от страната на раждане. Ако кандидатът участва чрез държава, която е различна от мястото му на раждане, това трябва да бъде отбелязано изрично в електронния формуляр. При условие че кандидатът заяви участие чрез родната страна на съпруга/съпругата или на родител, това трябва да се отбележи в електронния формуляр.

 1. Семейно положение: Неженен/неомъжена, женен/омъжена, разведен, вдовец/ вдовица, законно разделен.

 1. Брой на децата, които са под 21 години и несемейни. С изключение на децата, които са американски граждани или законно постоянно пребиваващи в САЩ.

 1. Информация за съпруга/съпругата: име, дата на раждане, пол, място на раждане(град/село, държава), дигитална снимка.

 1. Информация за децата: име, дата на раждане, пол, място на раждане (град/село, държава), дигитална снимка.Забележка: Ако сте семейни, но сте решили да кандидатствате индивидуално за зелена карта, въпреки всичко трябва да осигурите данните и снимките на всеки член на вашето семейство

 

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ЛОТАРИЯ “ЗЕЛЕНА КАРТА”


Програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ (DV) е одобрена от Конгреса и се ръководи от Държавния департамент. Тази програма се провежда в рамките на всяка финансова година съгласно условията изложени в член 203( c) от Имиграционния закон. С член 131 от Имиграционния закон от 1990 г. (Публикация L. 101-649) се допълва член 203 от Закона за имиграция и натурализация, като по този начин се създава нова имиграционна категория – DV. Съгласно този закон годишно се предоставят 50 000 визи за постоянно пребиваване на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ.

Програмата DV предоставя визи за постоянно пребиваване в САЩ на кандидати, които отговарят на някои съвсем лесноизпълними, но стриктни условия. Кандидатите за визи биват избирани посредством случаен компютърен подбор на принципа на лотарията. Визите обаче се разпределят между шест географски района, като по-голям брой визи се предоставя на райони с по-нисък процент на имиграция. Не се отделят визи за граждани на държави, които са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години. В пределите на даден район нито една държава не може да получи повече от седем процента от наличните визи за една година.

Родените в някоя от следните държави нямат право да кандидатстват по програмата DV-2008, тъй като тези държави са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години:

Канада, Китай (родените в КНДР), Колумбия, Доминиканската република, Салвадор, Хаити, Индия, Ямайка, Мексико, Пакистан, Русия, Филипините, Южна Корея, Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия) и подопечните му територии, Виетнам. Кандидатите, родени в Хонг Конг, Макао и Тайван, имат право на участие.

Молбите за участие в програмата DV обикновено трябва да бъдат подадени по електронен път в периода от октомври- ноември до декември – януари (в зависимост от фиксираният срок за съответната година). Кандидатите за участие могат да попълнят електронния формуляр за участие в DV (известна още като "лотарията за зелена карта") на адрес www.dvlottery.state.gov през 2-месечният период за регистрация. Препоръчва се на кандидатите за участие да не отлагат изпращането на молбата до последната седмица на периода за регистрация, защото това може да доведе до забавяне поради претоварване на системата. След посоченият последен срок за участие не се приематмолби за участие.

Изисквания

 1. Кандидатът трябва да е от държава с право на участие. .
  Какво означава да си "от страна с право на участие": В повечето случаи това е страната, в която кандидатът е роден. Има два начина, по които това може да се тълкува: 1) Ако кандидатът е роден в изключена от участие държава, а съпругът/съпругата е роден в страна, която има право на участие, кандидатът може да впише страната на съпруга/съпругата, но двамата трябва влязат в САЩ едновременно, при условие че получат визи. 2.) Ако кандидатът е роден в държава без право на участие, но нито един от родителите му не е роден там и не е пребивавал там постоянно, кандидатът може да впише страната на раждане на някой от родителите си, при условие че това е страна с право на участие.

 2. Кандидатите по програмата DV трябва да отговарят на условието за образование ИЛИ квалификация. Кандидатът трябва да има средно образование, което отговаря на успешно завършен 12-годишен курс на обучение; ИЛИ през последните пет години да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж, за да може да работи по тази специалност. За да се определи по коя специалност трудовият стаж отговаря на изискванията, се използва базата данни на Американския департамент на труда: http://onetcenter.org. Желаещите могат да намерят линк към списъка на Министерството на труда за професиите, които се класират, на интернет адрес http://travel.state.gov.

Ако кандидатът не отговаря на тези изисквания, не бива да подава молба за участие в Програмата за разннобразяване на имиграционния поток в САЩ (лотарията за зелена карта).

Понятието "държава" включва държави, независими административни единици и подопечни територии,.

Условия за участие в програмата DV

Държавният департамент на САЩ ще приема молби за участие, подадени САМО по електронен път на адрес www.dvlottery.state.gov във фиксираният период за регистрация.

Ако бъде получен повече от един електронен формуляр с данните за даден кандидат, ще бъдат дисквалифицирани всички формуляри за него, независимо кой е изпратил формуляра. Кандидатите за участие в лотарията могат да подготвят сами електронния формуляр за участие или някой друг да го подготви и изпрати от тяхно име.

Процесът на регистрация на електронния формуляр за участие би трябвало да завърши с получаването на електронно съобщение, потвърждаващо успешното регистриране на кандидата, съдържащо името му, датата на раждане, страната на раждане и печат с датата и часа на регистрацията. Кандидатът може да отпечата това потвърждение за своя информация, като използва функцията Print на своя браузер.

Писма за участие в лотарията, изпратени по пощата, няма да бъдат приемани.

Електронният формуляр за участие ще бъде дисквалифициран, ако не съдържа всички необходими снимки. Към електронния формуляр трябва да бъде изпратена скорошна снимка на кандидата, както и на съпруга/съпругата и на всяко дете под 21 години, включително всички родни деца, законно осиновени или доведени деца на двамата съпрузи от всички бракове, настоящи и предишни (ако има такива). Изключение се прави за децата, които са граждани на САЩ или вече са притежатели на зелени карти. Снимките на децата на кандидата, както и на съпруга/съпругата, трябва да бъдат включени в електронния формуляр на кандидата, дори те да не живеят в семейството на кандидата или не възнамеряват да имигрират в САЩ по линия на Програмата DV. Групови или семейни снимки няма да бъдат приемани. Трябва да има отделна снимка на всеки член на семейството.

Това означава, че трябва да се създаде отделна компютърна снимка за всеки кандидат и за всеки член на неговото семейство, като всяка снимка се изпрати по електронен път заедно с електронния формуляр. Може да се направи нова дигитална снимка или да се сканира вече готова снимка чрез дигитален скенер.

Инструкции за дигиталната снимка


Дигиталният образ трябва да е съобразен със следните спесификации и да бъде обработен по един от следните начини:

 • Да се направи нова дигитална снимка.

 • Да се сканира аналогова снимка.


Спесификации на снимката. Дигиталният образ трябва да е съобразен със следните спесификации, в противен случай молбата за участие ще бъде дисквалифицирана:

Позициониране на главата:

 • Образът на кандидата трябва да е в анфас – лицето да е обърнато директно към камерата.

 • Главата да не е наклонена нагоре, надолу или настрана.

 • Главата трябва да заема около 50% от снимката.


Фон:

 • Образът трябва да е върху неутрален, светъл фон.

 • Снимки с много тъмен фон или направени на пъстър фон няма да бъдат приемани.


Фокус:


 • Снимки, на които образът не е на фокус, няма да бъдат приемани.


Украшения:


 • Снимки, на които фотографираният е с очила с тъмни стъкла или носи национални украшения, закриващи лицето или части от него по какъвто и да е начин, няма да бъдат приемани.


Покривала за глава и шапки:

 • Снимки на кандидати, които носят шапки или други покривала за глава ще бъдат приемани само ако това се налага по религиозни причини, но дори в тези случаи не бива да покриват части от лицето.

 • Снимки на кандидати с племенни украшения за глава, които не се носят по религиозни причини, няма да бъдат приемани.

 • Снимки на кандидати с военни, военновъздушни или други униформени шапки няма да бъдат приемани.


Технически спецификации: Дигиталната снимка трябва да отговаря на следните изисквания, за да не бъде отхвърлена от компютърната система:

Изисквания към дигиталната снимка: Дигиталната снимка трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Цифровата снимка трябва да бъде във формат JPEG (Joint Photographic Experts Group).

 • Размерът на електронния файл на снимката не бива да е по-голям от шестдесет и две хиляди и петстотин (62 500) байта.

 • Снимката трябва да бъде с резолюция от 320 пиксела височина на 240 пиксела широчина.

 • Наситеност на цвета от: 24-битов цвят, 8-битов цвят или 8-битови черно-бели снимки. [Забележка: Монохромни снимки (2-bit color depth) няма да бъдат приемани.]


Сканиране на снимката: Преди да сканирате снимката, тя трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Размери на снимката: 2 инча на 2 инча (50 на 50 мм).

 • Цвят: Снимката трябва да бъде цветна или черно-бяла.

 • Снимката трябва да отговаря на изискванията за позициониране на образа. Ако снимката отговаря на изискванията за размерите и позициониране на образа, сканирайте снимката, като спазите следните изисквания:

 • Снимката трябва да бъде сканирана с резолюция от 150 точки на инч (dpi).

 • Сканираната снимка трябва да бъде във формат JPEG (Joint Photographic Experts Group).

 • Размерът на електронния файл на сканираната снимка не бива да е по-голям от шестдесет и две хиляди и петстотин (62 500) байта.

 • Резолюция на образа: 300 х 300 пиксела.

 • Наситеност/интензивност на цвета: 24 бита или 8 бита за цветните снимки; или 8 бита за черно-бели снимки. [Забележка: Монохромни снимки (2-bit color depth) няма да бъдат приемани.]


ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР

Има само един начин да се кандидатства за участие в лотарията за зелена карта DV. Кандидатът трябва да изпрати електронен формуляр за участие в програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ (DV), който може да бъде намерен в интернет само на адрес www.dvlottery.state.gov. Ако не се предостави пълната информация и не се попълнят всички полета на електронния формуляр, молбата за участие ще бъде дисквалифицирана.

Кандидатите за участие ще трябва да попълнят електронния формуляр за участие, като предоставят следната информация:

 1. Трите имена.

 2. Дата на раждане: ден, месец, година.

 3. Пол: Male/Female (мъжки или женски).

 4. Място на раждане: Град/село.

 5. Страна на раждане: Трябва да се посочи сегашното име на страната, в която кандидатът е роден.

 6. Снимка на кандидата. Вижте горе за повече информация за изискванията за снимката.

 7. Пощенски адрес: град/село, област, пощенски код, държава.

 8. Телефон: (по желание).

 9. И-мейл адрес: (по желание).

 10. Родна страна на кандидата, ако е различна от страната на раждане. Ако кандидатът участва чрез държава, която е различна от мястото му на раждане, това трябва да бъде отбелязано изрично в електронния формуляр. При условие че кандидатът заяви участие чрез родната страна на съпруга/съпругата или на родител, това трябва да се отбележи в електронния формуляр.

 11. Семейно положение: Неженен/неомъжена, женен/омъжена, разведен, вдовец/ вдовица, законно разделен.

 12. Брой на децата, които са под 21 години и несемейни. С изключение на децата, които са американски граждани или законно постоянно пребиваващи в САЩ.

 13. Информация за съпруга/съпругата: име, дата на раждане, пол, място на раждане(град/село, държава), дигитална снимка.

 14. Информация за децата: име, дата на раждане, пол, място на раждане (град/село, държава), дигитална снимка.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Електронният формуляр трябва да съдържа името, датата и мястото на раждане на съпруга/съпругата на основния кандидат, както и на всички деца (и на двамата съпрузи) - родни, законно осиновени и доведени, които са несемейни и са под 21 години. Изключение правят децата, които са американски граждани или са вече със статут на постоянно пребиваващи в САЩ (притежатели на зелени карти). Информацията за всички деца трябва да бъде попълнена в електронния формуляр за участие, дори ако бракът между кандидата и другия родител е вече разтрогнат и дори ако детето в момента не живее с Вас и няма да емигрира с Вас. Имайте предвид, че семейни деца и деца над 21 години не бива да бъдат включени във Вашия електронен формуляр за участие в програмата DV. Ако не спазите това условие и пропуснете да впишете информацията за всички деца в електронния формуляр, това ще доведе до дисквалификация.

 2. В случай че няма съдебно решение за развод между съпрузите, данните и снимката на съпруга/съпругата трябва да бъдат включени в електронния формуляр. В България не съществува документ, издаден от съда, удостоверяващ законна раздяла между съпрузите.


КАК СЕ ИЗВЪРШВА ИЗБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ


Кандидатите ще бъдат избирани по случаен признак от компютър от всички подадени молби за участие, които отговарят на горните изисквания. Избраните ще бъдат уведомени по пощата между май и юли съответната година, като ще им бъдат изпратени по-нататъшни инструкции, включително информация за таксите, свързани с процедурата за имигриране в САЩ. Тези, които не са изтеглени, няма да получат уведомително писмо. Американските посолства и консулства няма да могат да предоставят списък на успешните кандидати. Съпрузите/съпругите и всички несемейни деца под 21 години ще могат също да кандидатстват за имигрантски визи, за да придружат или да се присъединят по-късно към основния кандидат.

Кандидатите, изтеглени по случаен признак, трябва да отговарят на всички условия на американския имиграционен закон, за да могат да получат виза. Обработването на всички документи и издаването на имигрантски визи на всички успешни кандидати и членовете на техните семейства трябва да приключи в полунощ на 30 септември съответната година. При никакви обстоятелства не може да се издаде виза или да се направи промяна на статута в САЩ след тази дата, нито е възможно членовете на семейството да получат визи след 30 септември, за да се присъединят към основния кандидат в САЩ.


КРАТКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


КОЙ УЧАСТВА

Повечето от хората по света имат право на участие в лотарията. Правото на участие се определя от страната на раждане. Ако за страната, в която сте роден/а, не е отпусната квота, можете да се регистрирате като родом от страната на раждане на Вашия съпруг/съпруга или родители..


КОЛКО СТРУВА УЧАСТИЕТО В ЛОТАРИЯТА


Не се изискват никакви такси. Участието в годишната лотария за зелена карта е напълно безплатно. Използвайки Джезабел, Вие заплащате услугите по подаване на формуляра за участие, проверка на информацията, правилно попълване на формуляра и изпращането му навреме до правилния адрес. Задачата на Джезабел е да гарантира, че Вашата кандидатура ще бъде включена в лотарията и няма да бъде дисквалифицирана..


Основни въпроси


Какво представлява Лотарията Зелена карта?


Американското правителството отпуска 55,000 перманентни визи (зелени карти), които ще бъдат раздадена на лотариен принцип съгласно закон, приет от Конгреса. Кандидатите ще бъдат избрани по случаен признак от компютър от всички молби за участие, подадени чрез специално създадения за тази програма уебсайт на Държавния Департамент на САЩ.Колко време отнема попълването на формуляра за участие?

Целият процес отнема от пет до десет минути.


Има ли изисквания за право на участие?

Да. Кандидатът трябва да е родом от държава, за която има отпусната квота и трябва да отговаря на изискванията за образование/квалификация или трудов стаж.


Ако не отговарям на минималните изисквания, трябва ли да кандидатствам в лотарията?

Не. Ако не отговаряте на минималните изисквания, не бива да подавате молба за участие в лотарията за зелена карта.


Колко формуляри мога да попълня?

Държавният Департамент на САЩ промени правилата за подаване на документите за участие. Няма да се приемат вече формуляри за участие, изпратени по пощата.

Мога ли да участвам, ако не живея в страната, в която съм роден?

Не се тревожете. Автоматичният процес по подаване на формулярите за участие гарантира, че в такива случи молбата Ви за участие ще бъде изпратена коректно и няма да бъде дисквалифицирана.

Какво мога да направя, ако съм роден/а в страна, за която няма отпусната квота?

В такъв случай можете да участвате, като декларирате различна страна от тази, в която сте роден/а. Това е възможно, ако Вашият съпруг/съпруга или един от родители Ви е роден в страна, за която има отпусната квота.Мога ли да платя повече, за да увелича шанса си за спечелване?

Не. На всички участници в лотарията се предоставя равен шанс. Кандидатите се избират по случаен признак от компютърна програма.


Как ще разбера дали съм спечелил?

Всички спечелили ще бъдат уведомени по пощата. Писмото ще бъде изпратено на адреса, посочен във формуляра за участие. Тези, които не са изтеглени, няма да получат уведомително писмо. Американските посолства и консулства няма да могат да предоставят списък на спечелилите.


Има ли допълнителни такси?

Няма допълни такси за участие в Лотарията Зелена карта, освен таксата за използване на онлайн системата за обработка на формулярите за участие.


Въпроси свързани с Вашата кандидатура за участие


Каква информация трябва да предоставя, за да участвам в лотарията?

Необходимата информация за участие в лотарията включва дата и място на раждане, пол, както и тези на Вашия съпруг/съпруга и на всички несемейни деца под 21 години. Също така пощенски адрес и скорошна снимка на всеки един член от Вашето семейство. Ако не предоставите пълна информация, кандидатура Ви ще бъде дисквалифицирана.


Как мога да съм сигурен, че всичката необходима информация e попълнена?

Онлайн системата няма да обработи формуляра за участие на кандидат, който не е попълнил необходимата информация.


Кои членове на семейството трябва да бъдат включени във формуляра за участие?

Трябва да включите съпруг/съпруга и всички несемейни деца под 21 години. Трябва да включите съпруг/съпруга дори в момента да живеете отделно един от друг. Ако сте законно разведени, не е необходимо да включвате бившия си съпруг/съпруга. Задължително е да изброите всички несемейни деца под 21 години, включително всички осиновени и доведени деца, както и Ваши деца от предишни бракове дори ако те не живеят в момента с Вас и нямате намерение да имигрирате с тях, в случай че спечелите в лотарията


Може ли съпруг и съпруга да подадат отделни формуляри за участие?

Да, напълно. Ако един от съпрузите отговаря на изискванията за участие, двамата могат да подадат отделни формуляри за участие. Ако един от съпрузите бъде изтеглен в лотарията, другият също ще получи право на зелена карта.


Ако спечеля, трябва ли да имигрира и семейството ми?

Не. Фактът, че сте вписали имената на членовете на Вашето семейство във формуляра за участие, не ги задължава да имигрират с Вас. Те могат да изберат дали да се присъединят или не към Вас. От друга страна, ако във формуляра за кандидатстване за виза (след спечелване на лотарията) включите член на семейството, който не фигурира във формуляра за участие в лотарията, ще бъдете дисквалифициран. Прибавянето на други членове на семейството (братя, сестри, деца над 21 години и т.н.) няма да Ви дисквалифицира от участие в лотарията, но те няма да получат право на виза.


Каква е минималната възраст за участие?

Няма минимална възраст за участие, но има изискване за завършено средно образование или трудов стаж. Поради тази причина програмата е създадена за лица над 18 години (като основни кандидати).


Какво ще стане с моя съпруг/съпруга и деца?

Ако спечелите, тези членове на семейството могат да попълнят формуляр за кандидатстване за виза заедно с Вас въз основа на спечелената от Вас лотария.


Гарантира ли се спечелването или увеличава ли се шанса за спечелване на участник, който използва онлайн системата?

Не. Услугата, която предлагаме и онлайн системата е създадена да Ви помогне в подготвянето на формуляра за участие. Тя помага на хора, които нямат скенер, като сканира техните снимки, гарантира онлайн изпращането на формуляра за участие чрез специално създадения за това уебсайт на Държавния Департамент на САЩ в периода за регистрация и други. Използването на услугите на Джезабел е единствено по Ваша лична преценка. Ние потвърждаваме дали отговаряте на минималните изисквания и дали информацията в молбата Ви за участие е пълна. Целта на услугата, която предлагаме, е да намали броя на дисквалифицираните кандидатури (в предишната програма 3 от 10 милиона формуляри бяха дисквалифицирани поради формата и непълна информация). Държавният Департамент на САЩ промени правилата за подаване на документите за участие. Молби за участие ще се подават само по електронен път чрез специално създадения за това уебсайт в интернет– няма да се приемат молби за участие, изпратени по пощата.