ИНФОРМАЦИЯ

По-долу са посочени изискванията за най-често легализираните документи за и от чужбина. Ако не сте сигурни, че вашите документи отговарят на тези изисквания или имате по-специален случай, една навременна консултация (безплатна) с нас ще ви спести много неудобства, загуба на време и средства.

Изисквания за документи за превод и легализация за чужбина:

  • Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, роднински връзки, постоянен адрес, акт за смърт – трябва да бъдат дубликати (не оригинал или нотариално заверени копия) или в редки случаи копия, заверени от издаващата община с мокър правоъгълен печат за чужбина. Документите трябва задължително да имат правоъгълен печат на издаващата община, удостоверяващ истинността на подписа и печата, положени върху тях.
  • Уверение за следване – трябва да са попълнени факултетът, специалността, годината на записване, продължителността, образователната степен, за която се обучавате и за какво и къде ще ви послужи; удостоверение от начално или средно училище за преместване – трябва да бъде подписано не само от класния ръководител, но и от директора на училището.

  • Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация (включително и издадените от медицински учебни заведения) – съветваме ви да ни донесете оригинала, който след това ще Ви бъде върнат. Ако въпреки това ни донесете копие, то изключително ясно трябва да личат печатът на учебното заведение и подписът на директора или ректора и декана. При академичните справки – трябва да са изпълнени изискванията както при уверението за следване.

  • Свидетелство за съдимост – трябва да има два подписа – на съдия и секретар и печат на съответния съд; съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние – трябва да бъдат с пресен подпис на съдия (председател на съда) и мокър печат (не нотариално заверени копия); пълномощно или декларация – подписите на упълномощителя или декларатора трябва да са нотариално заверени.

  • Медицинско свидетелство за работа в чужбина – трябва да са попълнени всичките ви данни, посочени в началото на документа. Трябва да сте минали всички прегледи, включително за васерман, спин и психиатър, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, (което се случва изключително рядко), да възникне проблем при влизане в съответната държава; имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) – трябва да са попълнени всички направени до момента имунизации и личният лекар задължително да е подписал и подпечатал всяка страница.

  • Банково удостоверение – когато е издадено от вашата банка, трябва да поясните, че ви трябва за превод и легализация за чужбина и то да бъде подписано от две оторизирани лица, подали спесимените на подписите си в БНБ.

Уважаеми клиенти, когато ви издават съответни документи, задължително проверявайте коректността на нанесените данни в тях, за да няма допуснати грешки, тъй като ние не можем да правим никакви промени по документите, или да ги променяме в превода.

 

Всички документи, идващи от чужбина за България, независимо какви са те, независимо от това дали са копия или оригинали, трябва да имат Апостил, за да бъдат преведени и Консулски отдел да завери нашия превод.


Апостилът представлява заверката на документа от Министерство на правосъдието или от Министерство на външните работи на Република България, съгласно Конвенцията от Хага от 5 октомври 1961 г. Необходим е, когато превежданите документи са предназначени за страна, която е подписала по-горната конвенция. Всяка страна сама определя кои нейни органи имат право да поставят апостил. Подробна информация може да получите на този адрес.

Държави подписали Конвенцията от Хага от 5 октомври 1961 г.

Австрия, Австралия, Андора, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Армения, Барбадос, Бахами, Бларус, Белгия, Белиз, Бсна и Херцеговина, Боствана, Бруней, България, Великобритания, Венецуела, Германия, Гърция, Израел, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипър, Китай само за специалните адиминистративни райони Хонг Конг и Макао, Колумбия, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Мавриций, Македония, Малави, Малта, Маршалови острови, Мексико, Намибия, Нию, Нова Зеландия, Норвегия, Панама, Португалия, Румъния, Руска Федерация, Салвадор, Самоа, Сан Марино, Свазиленд, Сейнт Кидс и Невис, Сейшели, Словения, Суринам, Съединени Американски Щати, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Унгария, Фиджи, Франция, Холандия, Хърватска, Чешка Република, Швейцария, Швеция, Южна Африка, Япония.


Изключенията са две:

  • документи идващи от държави, с които Република България има правна помощ - Австрия, Азарбейджан, Алжир, Армения, Виетнам, Грузия, Гърция, Испания, Йемен, Кипър, КНДР, Куба, Кувейт, Либия, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация и за държавите от бившето ОНД, с изключение на Литва, Латвия и Естония, Сирия, С Р Юославия и за държавите от бившата СФРЮ - Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Унгария, Франция, Чехия, като правоприемник по договора е и Словакия. В случай, че между Република България и друга държава има сключен договор за правна помощ процедурата по легализацията на преведените документи е улеснена, необходимите заверки са по-малко и се заплащат по-ниски държавни такси. Легализацията с Апостил не е задължителна.

  • документи идващи от Канада, Кувейт, Китай, Индия – трябва да имат оригинален печат на нашето посолство в съответната държава


Консулски отдел не заверява преводите на документи, направени в чужбина. Преводът трябва да се направи отново в България. В много държави към документа се прикрепя превод и на него се поставя Апостил. Документът отново е нередовен, тъй като Апостилът трябва да се постави на самия документ.