Цени

Ние изчисляваме цената на писмените преводи на база стандартна страница (1800 символа с интервали). Цената за стандартна страница зависи от езика от и на който се превежда, спецификата на текста, и времето, за което се изработва превода. Въпреки това, можем да приложим алтернативни ценови схеми, като ги договаряме предварително с клиента. При поискване от страна на клиента можем да предоставим подробна справка за цената на услугата.

 

Цената на устните преводи се изчислява на база отработени часове. Ангажиментите на преводачите се приемат с минимална продължителност от 1 час. За повече от 8 отработени часа на ден се начислява увеличение на цената, което се договаря предварително с клиента. При ангажимент за повече от 3 дни на наш преводач можете да ползвате отстъпка.

 

Цената на легализацията на документи се определя по тарифа, зададена от Консулски отдел на Министерството на външните работи и зависи от вида на документа и страната, в която ще се използва.

 

Поради многообразието от документи, необходими в различните случаи, е невъзможно да се предостави единна цена за превода и легализацията на всеки вид документ. За това единствения възможен начин да Ви информираме точно относно необходимата Ви услуга е да направите запитване с точното описание на видовете документи, необходимите срокове и държавата, в която ще се използват, след което ще получите бърз и точен отговор с цена и описание на услугата.

 

Цената зависи от езика, на който се превежда, от сложността на текста, от срока, от обема на материала и от избраната категория превод.

Езици

В зависимост от това колко разпространен е езикът, цените ни са разделени за 4 групи езици:

  • І- ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански
  • ІІ- ра група езици: албански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, словенски, полски, унгарски, украински, молдовски, португалски, македонски
  • ІІІ- та група езици: холандски, шведски, норвежки, датски, арабски, литовски, латвийски, естонски
  • ІV- та група езици: китайски, корейски, японски, арменски, персийски, иврит, монголски, виетнамски, хинди

Ориентировъчни цени по езици за писмен превод:

Актуализиран към 1.07.2008

 

1.         От/на английски език

 

цена на страница в лв.

Лични документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

10.00

Специализирана литература

12.00 - 14.00

Мед. Терминология 16.00
Превод за деня 16.00


2.         От/на немски, френски, руски, италиански, испански език

 

цена на страница в лв.

Лични документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

10.00

Специализирана литература

12.00 - 14.00

Мед. Терминология 16.00
Превод за деня 16.00

 

3.         От/на румънски, албански, арменски, гръцки, унгарски, полски, чешки, словенски, словашки, босненски, сръбски, македонски, хърватски, украински, молдовски, турски, португалски език

 

цена на страница в лв.

Лични документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

16.00

Специализирана литература

18.00 - 20.00


4.         От/на датски, шведски, норвежки, холандски, (фламандски) език,

 

цена на страница в лв.

Лични документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

20.00

Специализирана литература

22.00 - 24.00

 

5.         От/на фински, литовски, латвийски, естонски език,

 

цена на страница в лв.

Лични документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

35.00

Специализирана литература

40.00 - 45.00

 

6.         От/на арабски език

 

цена на страница в лв.

Лични документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

20.00

Специализирана литература

22.00 - 24.00


7.         От/на китайски, корейски, монголски, виетнамски, персийски
         (дари), хинди,  иврит

 

цена на страница в лв.

Лични документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

35.00

Специализирана литература

40.00 - 45.00


8.         От/на японски език

 

цена на страница в лв.

Документи от всякакъв вид, подлежащи на легализация

40.00

Специализирана литература

50.00 - 60.00

 

Цената за специализирания превод зависи от терминологията и количеството страници превод на ден и се определя на база 1800 знака (characters with spaces). При обем над 8 страници на ден (или за тясно специализирана терминология) цената за страница превод на стандартните езици е 14.00 лева, а при останалите езици – втората посочена цена. Ако поръчката е за деня на възлагане - цената на страница превод на стандартните езици е 16.00 лева на страница.

 

Срокове за писмен превод:

  • Нормална поръчка: по ценова листа.
  • Експресна поръчка (за деня): + 30% върху основната цена.

Срокът на изпълнение започва от момента на получаване на заявката в офис на фирмата. При обемен превод, извършван от екип от преводачи, срокът на изпълнение се удължава за синхронизиране на превода.

 

ІІ. Легализация

 

цена за документ в лв.

Обикновена

8.00

Експресна

10.00

За деня

15.00

* Сроковете за легализация са дадени в таблицата с цените.

 

Цени и срокове за превод и легализация на някои от най-често исканите документи за чужбина:

Видове документи

Oбикн. поръчка

Бърза поръчка

Цена
лв.

Срок
р.д.

Цена
лв.

Срок
р.д.

УЧЕБНИ ДОКУМЕНТИ

диплома средно образование

79.00

10

96.00

7

диплома висше - заглавна страница

69.00

10

86.00

7

диплома висше - приложение

79.00

10

96.00

7

Академична справка

79.00

10

96.00

7

уверение студентско

51.00

10

68.00

7

Удостоверение за образователна степен “Магистър”, “Бакалавър”, “Специалист”

51.00

10

68.00

7

Удостоверение за завършено основно образование

56.00

10

73.00

7

Удостоверение за завършен клас от образователна степен

56.00

10

73.00

7

Удостоверение за квалификация или придобита специалност

79.00

10

96.00

7

Удостоверение за завършено професионално училище

79.00

10

96.00

7

Удостоверения за придобити научни степени и звания

53.00

6

62.50

3

Диплома за образователна и научна степен

53.00

6

62.50

3

сертификат за чужд език (частни школи)

53.00

6

62.50

3

За документи издадени от медицински училища сроковете за легализация са по-къси, съответно:

 

4

 

2

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за семейно положение (и членове на семейството), удостоверение за семейно положение необходимо за сключване на брак с чужденец в чужбина), удостоверение за роднински връзки, удостоверение за идентичност на име, удостоверение за постоянен адрес, смъртен акт и др.

48.00

4

65.00

2

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ СЪДА И НОТАРИУСИ

свидетелство за съдимост

48.00

6

58.00

3

Пълномощно, декларация

48.00

6

58.00

3

служебна бележка за работа и доход

48.00

6

62.00

3

Съдебно решение, удостоверение за актуално състояние (2 стр.)

57.00

6

67.00

3

Нотариален акт

60.00 36.00

 

 

 

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

удостоверение за сметка в банката

53.00

4

72.00

2

ДОКУМЕНТИ НОИ

удостоверение за прослужен стаж

48.00

4

67.00

2

удостоверение за пенсии и компенсации

48.00

4

67.00

2

ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ

кръщелно свидетелство

73.00

4

90.00

2

удостоверение за църковен брак

73.00

4

90.00

2

ДОКУМЕНТИ ОТ ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА, МВР И МО

удостоверение от полицията

58.00

5

78.00

3

удостоверение от КАТ за нарушения и категория

58.00

5

78.00

3

удостостоверение за отбита военна служба

58.00

5

78.00

3

Служебна бележка от прокуратура

58.00

5

78.00

2

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Медицинско свидетелество за работа в чужбина

68.00

4

86.00

2

Епикриза (2 стр.)

80.00

4

97.00

2

Имунизационен паспорт

80.00

4

97.00

2

Експертно решение ТЕЛК и др. 3 стр.)

93.00

4

110.00

2* За страни, с които България има договор за правна помощ, цените на държавните такси за обикновена поръчка са с 15 лв по-ниски, а за бърза - с 22.50 лв по-ниски

Цени устен превод

Симултанен
Превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.
Цена за екипа: 400 EUR на ден.

 

Консекутивен
Превод с изчакване при преговори и семинари. Извършва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от естеството на работата.
Цена за един преводач: 30.00 EUR на час.
Цена за екип: 55.00 EUR на час.

 

Придружаване
Придружаване и асистиране при пътуване или други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.
Цена: 20.00 EUR на час.