Услуги

Агенцията е специализирана в преводи от и на 35 езика в следните области:

 • администрация и право - юридически документи (договори, фирмена документация, съдебни решения, регистрация на документи от следствие и прокуратура, законови постановления и решения на Министерски съвет, държавни институции и др ;
 • Недвижими имоти (нотариални актове, оценки, договори за продажба, прехвърляне, управление и др.)
 • Медицина (епикризи, протоколи, решения на ТЕЛК, медицински свитетелства и други документи за лечение в чужбина и др.)
 • икономика и финанси ;
 • изследователска дейност, телекомуникации, енергетика, околна среда и транспорт;
 • социална сфера, образование;
 • статистика, информация и иновации;
 • софтуер - Преводи на WEB страници и компютърна литература, локализация на софтуер.
 • всички видове лични документи за пътуване, обучение, емиграция и работа в чужбина (свидетелства за раждане, съдимост, граждански брак, семейно и имотно състояние, дипломи за средно и висше образование, лична кореспонденция и др.)
 • Осигуряване на преводачи за устен превод по време на делови преговори, пресконференции, изповядване на сделки пред нотариус, разговори по телефона и др

Агенцията извършва заверки на документи във всички държавни учреждения, ведомства и институции:

 • заверяване на документи при нотариус;
 • заверяване във всички министерства и инстанции - Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и горите, Министерство на културата на Република България, Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната, Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта, Национален осигурителен институт, Национален Статистически Институт, Агенция по заетостта, Българска Народна Банка, Българска търговско промишлена палата, Дирекция Ветеринарно Санитарен Контрол, Дирекция на полицията при Министерство на вътрешните работи, Патентно ведомство, Светия Синод и др.;
 • легализация на документи от и за България и чужбина в Консулски отдел на МВнР;
 • заверяване в посолства на чужди държави в София.

Гарантираме качеството на услугите си, защото:

 • Във Ваше лице виждаме хора, заети често с решаването на много проблеми едновременно. Вярваме, че веднъж дошли при нас, Вие ще установите че Ви е останала една грижа по-малко.
 • Вашето участие е изключително важно. При приемане на поръчката Ви подробно записваме вашите изисквания и инструкции, ако имате такива, а по време на изпълнението сме на Ваше разположение за допълнения и промени. Свързваме се с Вас, ако имаме неясноти или съмнения за грешка в оригиналния текст.
 • Процесът е строго организиран. Поръчката се дава на подбран според спецификата на текста преводач. При получаване на превода се извършва проверка на фактическите данни и редакция. Информацията, която сте ни поверили, не се разпространява. Преводачите подписват декларация за това. Всяка поръчка се съхранява в досието на съответния клиент в срок от 2 години.

Писмен превод

на 35 езика във всички области

Писменият превод е основа част от нашата работа. Намирането на преводач е само малка част от организацията по всяка поръчка. Да уточним предназначението на превода и според него да преценим изискванията на текста, да се съобразим със спецификата му, да съставим екип от преводачи и редактори, да сравним фактологическите данни в превода и оригинала, да направим стилова редакция – всичко това са взаимно допълващи се условия за извършване на един добре адаптиран, качествен превод. А за получаване на нещо по-добро от точен превод, предлагаме допълнителна терминологична редакция, както и адаптиране от редактор със съответния матерен език.

Въз основа на тези стъпки предлагаме няколко категории превод:

 • Официален превод - включва превод от оторизиран преводач + проверка на фактологическите данни
 • Превод със стилова редакция - включва официален превод + допълнителна стилова и езикова редакция
 • Специализиран превод - включва официален превод със стилова редакция + терминологична редакция от консултант
 • Адаптиран превод - включва адаптиране на превода от редактор със съответния матерен език

Устен превод

Симултанен

Симултанният превод е превод в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Голямото натоварване и отговорността, породена от непрекия контакт между говорещия и преводача, налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден, за екипа.

Консекутивен

Консекутивният превод е с изчакване. Не изисква специална техника. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на работната среща.

Придружаване

Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час, за един преводач.

Заверки и легализация

 • Освен превода, в комплексната ни услуга са включени всички необходими заверки и/или легализация с апостил на Вашия документ.
 • Легализацията се извършва от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

За да се легализира, е необходимо:

 • Документът ви да носи необходимите печати и заверки.
 • Преводът да е извършен от агенция, оторизирана от министерството.

Нашата услуга е:

 • Превеждаме документа Ви на наша бланка като оторизирана агенция, с печат и подпис на заклет преводач.
 • Внасяме документа Ви за правно-административно оформяне в съответната инстанция (заверяваме оригиналния документ в министерствата, чиито печати се изискват от Консулски отдел).
 • Заплащаме на място или по банков път всички необходими държавни такси
 • Скачаме превода със заверения документ. Заверяваме този комплект в Консулски отдел на МВнР.
 • Доставяме документа Ви обратно в нашия офис или на посочения от Вас адрес, ако нямате възможност да го вземете от нашите офиси.
След заверката на Консулски отдел документът е валиден за представяне пред властите в съответната страна. Сроковете са съобразени със сроковете на заверяващите инстанции. Цените са съобразени с таксите и държавните таксови марки на заверяващите инстанции.