Заявка


Заявка на переклад подається в письмовому виді по e-maіl, факсові або в офісі фірми "Джезабел" за адресою бул. "Ал. Стамболийски" № 26 або бул. "Христо Ботев" № 21. В заявці уточнюється наступна інформація: Мова, на яку необхідно зробити переклад; договірна ціна; термінологічна область перекладного тексту; термін виконання; спосіб подачі замовлення і вид вихідного матеріалу; спосіб доставки замовлення і вид готового матеріалу; призначення перекладу, вимоги до термінології і при необхідності, надання допоміжних матеріалів / осіб для консультації з боку клієнта (обов'язкова умова для усних перекладів); варіант написання імен осіб і фірми; прочитання скорочень у тексті; обрана категорія перекладу.


Одержання замовлення


При виконанні замовлення прийнятого по e-maіl, фірма "Джезабел" повідомляє клієнта про його виконання, а клієнт письмово підтверджує одержання виконаного замовлення. Замовлення, заявлені в офісі "Джезабел", можна одержати в зазначений день, представивши заявку, видану фірмою клієнтові. Пред'явлення заявки гарантує запобіганню помилок при передачі готового замовлення. При одержанні замовлення, що містить легалізацію, клієнт перевіряє свої легалізовані документи. Зауваження робляться на місці, при одержанні замовлення.


Формування ціни перекладу


Ціна письмового перекладу обчислюється відповідно до прейскуранта, на базі однієї переведеної сторінки, що містить 1800 письмових знаків, включно і пробіли. Кількість сторінок початкового матеріалу не є базисом для обчислення вартості перекладу .


Терміни

Ми цілком усвідомлюємо, які несприятливі наслідки може мати один доставлений із запізненням документ або переклад. Коли ми зобов'язалися виконати замовлення, вказавши крайній термін його виконання, ми робимо все можливе, щоб його дотриматися. У випадку виникнення непередбачених обставин, ми вчасно зв'яжемося з Вами для обговорення найкращого для Вас варіанту.


Рекламації


Рекламація приймається тільки при наявності письмової заявки, що містить вищевказану інформацію. Рекламація робиться письмово, з перерахуванням і описом зроблених помилок. Після прийому рекламації, за рахунок фірми "Джезабел" проводиться додаткове редагування тексту консультантом. Якщо клієнт не прийме відредагований текст, то обґрунтованість його рекламації оцінюється незалежним експертом. У цьому випадку вартість перекладу знижується, відповідно до оцінки незалежного експерта. Рекламації приймаються до 7 днів після передачі виконаного замовлення. Рекламації замовлень, що містять легалізації, робляться при одержанні замовлення.